Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Statuten, Reglementen, AVG

De personeelsvereniging Triangel is opgericht in 1994.
Met de organisatiewijziging van het ministerie van Infrastructuur & Mileu in 2013, zijn er nieuwe statuten opgesteld. Zo wordt het binnen de gewijzigde organisatiestructuur een ieder mogelijk gemaakt om lid te worden van de PV Triangel die woont en/of werkt in de regio Noord-Nederland.

De regio Noord-Nederland bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

 

Statuten PV Triangel

Huishoudelijk Reglement PV Triangel

AVG PV Triangel