Inschrijfformulier PVTRIANGEL

Werk je bij Rijkswaterstaat? Dan ben je van harte WELKOM om lid te worden van onze mooie vereniging!
Om lid te kunnen worden hebben we een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen. 

Voorwaarde voor lidmaatschap:
– Voor actieve medewerkers: je kunt lid worden worden wanneer je werkt voor Rijkswaterstaat en bij of voor de dienst NN.
   Je kunt bij één van de landelijke diensten werken, GPO/PPO/VWM/CIV etc., maar je werk is direct gerelateerd aan de dienst NN. Ondersteunend of uitvoerend.
   Dus ook op projectbasis vanuit een andere dienst buiten NN. Je lidmaatschap duurt voor de periode dat je voor/bij NN werkzaam bent.

– Voor gepensioneerde oud-collega's: jouw laatste werkgever is Rijkswaterstaat geweest waarbij je gewerkt hebt voor of bij de dienst NN en je woont in één van
   de drie noordelijke provincies: Groningen Friesland of Drenthe.
   Ga je wonen buiten deze provincies, dan eindigt je lidmaatschap.

Om je aan te melden kun je het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina invullen.

De betaling van de contributie kan worden voldaan met automatische incasso of via het salaris. Bij automatische incasso wordt het jaarbedrag in januari geïncasseerd.

Bij betaling via het salaris wordt elke maand een 12de deel ingehouden en overgemaakt aan de PV Triangel.

Bij betaling met automatische incasso, geef je de PV toestemming om het jaarbedrag 1x per jaar van je rekening te incasseren.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Mogen we jou binnenkort welkom heten? 

Neem contact op

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Contactgegevens

Contactadres
Schoolstraat 25
9408 MB  Assen

Bezoekadres
Zuidersingel 3
8911 AV  Leeuwarden

E-mail: mail@pvtriangel.nl
Website: www.pvtriangel.nl

KvK: 40005532
Rekeningnummer: NL03 INGB 0000 9980 96