Samenwerkingsverbanden

Verenigde Personeelsverenigingen Infrastructuur & Waterstaat

Door de organisatiewijziging van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in 2014, gebeurde het dat leden van de PV Triangel een werkplek kregen buiten de ‘eigen’ regio. Hierdoor ontstond de situatie dat leden op twee plekken verbondenheid kregen, namelijk woonplaats gerelateerd (vaak de oude situatie) en vanuit de werkplaats (nieuwe situatie).

Om deze leden en medewerkers van I&W de mogelijkheid te geven om zo breed mogelijk de contacten te kunnen onderhouden, heeft de PV Triangel zich aangesloten bij een landelijke samenwerking van regionale PV’en van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
Leden zijn dus niet meer alleen gebonden aan de eigen PV, maar kunnen door deze nauwe samenwerking ook, met korting, deelnemen aan activiteiten buiten de ‘eigen’ regio zonder dat ze hier lid van hoeven te worden.
De PV’en hopen zo, landelijk, de onderlinge samenwerking en verbondenheid te stimuleren.

In de samenwerking met de andere PV’en is de afspraak gemaakt om een aantal activiteiten voor elkaar open te stellen. Niet alle activiteiten, maar een geselecteerd aantal. Leden van andere PV’en, aangesloten bij de samenwerking, kunnen dan met de afgesproken ledenkorting deelnemen.

De feitelijke vergoeding wordt bepaald door de regels van de eigen PV. Zo heeft de PV Triangel als regel dat alleen het PV-lid een korting krijgt. De intro betaalt altijd de volle prijs. Bij andere PV-en kan dit afwijken. Daarom is het melden van deelname vooraf noodzakelijk, om misverstanden te voorkomen.
De uitnodiging naar de eigen leden voor een landelijke opengestelde activiteit, wordt door de betreffende PV waar nodig aangepast op de eigen kortingsregels.

Activiteiten die binnen het Samenwerkingsverband worden opengesteld, worden opgenomen in de regionale agenda maar ook in een landelijke activiteitenkalender.

In afwachting van een gezamenlijke website van de samenwerkende PV’en, neemt de PV Triangel de landelijk opengestelde activiteiten eerst op in de eigen Activiteiten Agenda.

Neem contact op

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Contactgegevens

Contactadres
Schoolstraat 25
9408 MB  Assen

Bezoekadres
Zuidersingel 3
8911 AV  Leeuwarden

E-mail: mail@pvtriangel.nl
Website: www.pvtriangel.nl

KvK: 40005532
Rekeningnummer: NL03 INGB 0000 9980 96