Disclaimer Personeelsvereniging Triangel

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Personeelsvereniging Triangel tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Personeelsvereniging Triangel expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Personeelsvereniging Triangel garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden producten en diensten

Wanneer Personeelsvereniging Triangel hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Personeelsvereniging Triangel de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Personeelsvereniging Triangel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Personeelsvereniging Triangel niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in de online ledenadministratie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van de Personeelsvereniging Triangel. Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personeelsvereniging Triangel is het niet toegestaan links naar sites van Personeelsvereniging Triangel aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Personeelsvereniging Triangel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriƫle of gevolgschade, ongeacht of Personeelsvereniging Triangel op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Personeelsvereniging Triangel of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Personeelsvereniging Triangel.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Wijzigingen Personeelsvereniging Triangel behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Merk gebruik Het gebruik van Personeelsvereniging Triangel merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo\'s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn Copyright van Personeelsvereniging Triangel en diverse illustratoren, fotografen of partners. En mogen niet gebruikt worden zonder vermelding van de bron.

Neem contact op

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Contactgegevens

Contactadres
Schoolstraat 25
9408 MB  Assen

Bezoekadres
Zuidersingel 3
8911 AV  Leeuwarden

E-mail: mail@pvtriangel.nl
Website: www.pvtriangel.nl

KvK: 40005532
Rekeningnummer: NL03 INGB 0000 9980 96