Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Leden

De PV Triangel heeft ca. 480 leden. Leden van de PV zijn actieven en oud-medewerkers.

De leden van de PV zitten voornamelijk in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Door de veranderingen in de organisatiestructuur, zitten er ook leden bij andere diensten.
Lidmaatschap van de PV Triangel hoeft niet te eindigen wanneer je door een verplaatsing niet meer werkzaam bent bij of in regio Noord-Nederland.
Ook wanneer je de dienst verlaat, kun je lid blijven van de PV Triangel.

In de statuten en het huishoudelijk reglement staat nader benoemd wat de voorwaarden zijn van lidmaatschap.

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging.